2011.09.10. Sat.

会場: l-e (大崎 Osaki, Tokyo)
時間: 19:00 / 19:30
1,500yen + 1 drink order

  • のっぽのグーニー + 會田洋平 Noppo No Goonie + Yohei Aida
  • kokonuts (古池寿浩 + 河野円) Toshihiro koike + Madoka Kouno
  • 石原敦子と瀬木俊 Atsuko Ishihara & Masaru Segi