2011.08.14. Sun.yuki nakagawa presents…”o/t/c scene.20″ 【ファンとノットファンと (ファン=fun) <京都>】

会場: エンゲルスガール Engels Girl (京都 Kyoto)

  • 中川裕貴 Yuki Nakagawa
  • イガキアキコ (たゆたう) Akiko Igaki from Tayutau
  • 河野円 (東京) Madoka Kouno (from Tokyo)